KANUNLARA UYUM
Yürürlükteki ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere mutlak olarak kesinlikle uygun şekilde faaliyet göstermeyi, 

YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZE UYUM
Gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde hareket etmeyi,

ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI
Çocuk  işçi,stajer ve çırak çalıştırma söz konusu olduğunda,iş kanununun 3308 nolu maddesine uyulacağını,özellikle çalışma süreleri,düzeni ve izin süreleri hakkında sözü edilen husulara koşulsuz uyulacağını,

ZORLA ÇALIŞTIRMA
Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı

TACİZ ve KÖTÜ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ
Sözlü, fiziksel zorlamalara ve psikolojik, cinsel tacizlere imkan vermemeyi,

ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket etmeyi, 

ÜCRETLER ve ÖDEMELER
Çalışanların kanunlar ve varsa toplu iş sözleşmesinde belirlenen normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesiyle kabul edilen sosyal yardımları sağlamayı, çalışma saatleri yürürlükteki kanunlara ve ilgili diğer mevzuata kesinlikle uymayı ve fazla mesailerde gönüllülük esasına göre hareket etmeyi, 


AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
Çalışanlar arasında hizmet akdinin sona ermesi  söz konusu olduğunda ırk,renk,dil,din,etnik köken,hamilelik,medeni durum,cinsiyet,kast,engellilik,cinsel tercihler,dernek veya sendika üyeliği,siyasi kimlik konularında ayrımcılık yapmamayı,

ETİK TİCARET
Amaç hizmet alan ve/veya hizmet verenlerin ve tedarikçilerin yasalara uygun ve daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamaktır. Alınan hizmet veya ürün karşılığında bilinir ki,tüm sosyal sorumluluk politikalarına uyulmuştur. Şeffaflık, güven ve iletişime dayalı bir ortaklıktır. 
Etik Ticaret,bilinçli tedarikçileri artırırken, tüketiciler de aldıkları ürün ya da hizmetin üretim aşamasında yer alan paydaşlara nasıl davranıldığına da dikkat eder hale gelmişlerdir.
Artık şirketler ve kurumlar hem kendi çalışanları, hem tedarikçileri hem de müşterileri için etik ilkeler belirleyerek buna göre davranmaya yönelmiştir ve sektörde yer alan tüketicilerin haklarını korur ve müşterilerini düzenli olarak bilgilendirmektedir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ÜYE OLMA
İşçilerin sivil toplum kuruluşlarına üye olma haklarına saygı göstermeyi,

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini sürdürmeyi,

ÇEVRE
Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
Bu ilişkiler konusunda da yukarıda belirtilmiş olduğu gibi kanunlara ve ilgili mevzuata uymayı, hakları kullanırken, borçları yerine getirirken iyi niyet kurallarına uymayı,

YÖNETİM SİSTEMİ
Sosyal uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi faaliyetlerini ‘SA 8000’ standartlarına uyan bir yönetim sistemi çerçevesinde yürütmeyi, sürekliliğini sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi, 

PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER
Tüm paydaşlarla ilişkilerde SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı’nın felsefesine ve ruhuna uymayı, bu doğrultuda başta iş kanunu olmak üzere ilgili bütün yasalara ve mevzuata riayet etmeyi, tüm davranışlarımızda iyi niyet kurallarına uymayı, bir diğer ifadeyle etik kuralları her zaman ve durumda kayıtsız şartsız göz önünde bulundurmayı,
Taahhüt eder. 
                                                                                                           

Adnan AYGÜN
Personel MÜDÜRÜ