• Tüm personele uygun Kişisel Koruyucu Ekipman verilecektir;
  • Tüm yeni personel iş başında Kişisel Koruyucu Ekipman eğitimi alacaklardır.
  • İkmal operasyonu sırasında daima koruyucu giysiler giyilecektir;
  • Çalışma süresince emniyet ayakkabıları ve iş kıyafetleri giyilecektir.
  • Kulak koruyucular, ses seviyesinin kabul edilebilir standartların üstünde olan yerlerde daima kullanılmalıdır.
  • Ellerin yakıt, yağ vb. kimyasallarla teması veya yaralanma risklerinin bulunduğu yerlerde, yapılan işe uygun eldivenler daima kullanılmalıdır;
  • Standartlara uygun emniyet gözlükleri, göz yaralanması riskinin bulunduğu yerlerde daima takılmalıdır;


Kişisel Koruyucu Ekipman Politikasının ihlali, “artan toleranssızlık” süresince tabi olacaktır. Bu kişisel koruyucu ekipmanları doğru giymemiş / takmamış bir şekilde görülen herkes disiplin yönetmeliğine tabi olacağı anlamına gelmektedir.

Adnan AYGÜN
Personel MÜDÜRÜ