• Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak
  • Her zaman güvenilir bir firma olmak,
  • Sıfır hata ile çalışıp müşteri memnuniyeti sağlamak,
  • Sürekli eğitim faaliyetleri ile personelimizin kalifikasyon seviyesini artırmak,
  • Tedarikçilerle uyumlu şekilde çalışarak istenen kalite seviyesindeki hammaddeleri en ucuz şekilde temin etmek,
  • Türk ticaret kanunlarına ve ekonomisine uyumlu olmak,

tüm çalışanlarımızın bu ilkeler doğrultusunda eksiksiz bir özgüven ile çalışacaklarına olan inancımız sonsuzdur.

Adnan AYGÜN
Personel MÜDÜRÜ