AYGÜN Endüstriyel, insan yaşamına, sağlığı ve çevreyi korumayı ve etkin çevre yönetimi uygulamalarını her türlü işletme faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası halin getirmeyi politika olarak belirlemiştir.
AYGÜN Endüstriyel, iş güvenliği, sağlık ve çevre konularında şu hususlara taahhüt etmektedir;

  • İlgili güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatlarına uymak ve bu konularda düzenlenmiş herhangi bir mevzuatın bulunmadığı durumlarda bile, makine sanayisi için tespit edilmiş sorumlu çevresel uygulama standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak.
  • İşletmede güvenlik, sağlık ve çevre yönetimi sistemleri ile risk yönetimi sistemlerini uygulamak ve sürdürmek.
  • Tüm personele, makine sanayindeki uygulamalarla uyumlu olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Personelin, yürüttükleri faaliyetlerin potansiyel etkilerini kavramalarını ve bu olası etkenleri azaltmalarını sağlamak amacıyla eğitim vermek.
  • Acil durumlara karşı etkin önleme, hazırlıklı olma ve müdahale sistemlerini uygulamak ve sürdürmek.
  • Bu politikayı şirketimizin personeline, kamuoyuna, hükümetlere, satıcı firmalara ve müşterilere duyurmaktır.


Adnan AYGÜN
Personel MÜDÜRÜ