T.C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasalarına ve Mevzuatlarına uygun olarak, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından çalışılabilir bir iş ortamında olmalarını temin için oluşturulmuştur.

AYGÜN Endüstriyel İSG politikası;


  • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulamayı,
  • Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktalarının tespit edilerek, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayarak İş kazalarını ve riskleri önlemeyi ve yok etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini sağlamayı,


Çalışma Bakanlığı Mevzuatları içinde yer alan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkında Tüzük içerisinde belirtilen gerekleri yerine getirileceğini, gerektiğinde gözden geçirileceğini ve bu yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Adnan AYGÜN
Personel MÜDÜRÜ