AYGÜN ENDÜSTRİYEL olarak en etkili ve ahlaki açıdan doğru çalışan firma olmayı hedefliyoruz.
Amacımız  pek çok şirket gibi gelir elde etmektir.Ancak bu hadefe ilerlerken,yaptığımız işin sosyal ve çevresel etkilerine yönelik farkındalığı sürdürmemiz gerekiyor,buna en iyi şekilde bağlı kalmak için kendi yönetmeliklerimizi geliştirdik.
AYGÜN MAKİNA nın bu politika ile kabul ettiği ilkeler uluslar arası ölçekte kabul edilmiş standartlara dayanıyor.

1.Çalışmak Gönüllü Olmaktan Geçer;
Kimse zorla çalıştırılamaz.Çalışanlarımızdan ‘’depozito’’ alınamaz ve kimlik gibi belgeleri zorla alıkonulmaz.Grekli ihbarı bildirdikten sonra iş akdinin sona ermesinde serbesttir.

2. Çalışma şartları güvenli,çalışılan ortam temizdir;
Çalışanlarımıza temiz ve güvenli bir işyeri sunacağız,işle ilgili kaza ve yaralanmalarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp önleyici adımları atacağız,çalışanlarımız düzenli olarak yapılmakta olan sağlık ve güvenlik eğitimlerine katılabilirler.Temiz tuvalet ve içilebilir su imkanları gerektiğinde yiyeceklerin konulacağı hijyenik olanaklar sağlanacaktır.

3.Maaşlar  geçimi sağlayabilecek seviyededir;
Personel maaşları banka hesaplarına eksiksiz olarak doğrudan yatırılacaktır.Maaş ve primler geçerli yasal standartlara uygun olarak ödenecektir.İhtiyari harcamalara dönük ödemeler yapılmaktadır.(yiyecek,yol,prim vs..)Çalışma kural ve şartları çalışanlarımıza yazılı olarak verilmektedir.Disiplin önlemi olarak maştan kesinti yapılamaz.

4.Normal çalışma saatleri uygulanır;
Çalışma saatleri yasal standartlara göre uygulanır,zorunlu fazla mesai uygulanmaz.Çalışanın haftada 1 gün izni olur.

5.Ayrıcılık yapılmaz;
Yönetim benzer niteliklere sahip işçilere eşit davranır.Irk,sosyal sınıf,milliyet,din,yaş,engellilik,cinsiyet,evlilik durumu,cinsel tercih ve politik görüşler nedeniyle kimseye işe alınırken,ücret,eğitim,terfi,fesih veya emeklilik konusunda ayrımcılık yapılmaz.

6.Düzenli istihdam sağlanır;
Yapılan işler mümkün olduğu ölçüde yasa ve uygulamalarıyla güvence altına alınan iş ilişkisine dayanacaktır.

Adnan AYGÜN
Personel MÜDÜRÜ