Faaliyetlerimizde çevreye, insan sağlığına ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren şirketlerden biri olarak;

  • Mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atığı kaynağında azaltmayı, tekrar kullanmak ve geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
  • Çevre ile ilgili olan tüm kanun ve yönetmelik hükümlerine uymayı,
  • Çevre konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,

Taahhüt ederiz.

Adnan AYGÜN
Personel MÜDÜRÜ